Waarom je beter niet te water kunt raken

Vandaag was ik op zoek naar open geodata bestanden voor de politieregio’s. Zoals jullie misschien weten is de overheid hard bezig om de nationale politie te organiseren. Dit gaat geleidelijk en alvorens we allen een worden is het aantal politieregio’s teruggebracht van 25 naar 10. Imergis heeft hiervoor alvast de geodata klaar gezet op http://www.imergis.nl/asp/44.asp (zie de sectie GIS databestanden) waarvoor dank!

Ik heb de politieregio’s van 2012 gedownload en even snel in mijn GIS bekeken:

Politieregio’s gedownload bij imergis

Nu zeggen ze “wie tot 10 kan tellen, kan de hele wereld bellen”. Maar een eerste oogopslag leert dat dat niet helemaal klopt. Als je puur de gebieden telt, dan zijn het er meer dan 10. Daarnaast valt de oplettende kijker waarschijnlijk nog iets op: De waddenzee, het IJsselmeer, de randmeren en nog veel meer open water is niet toegekend aan een regio! Je kunt dus misschien wel tot 10 tellen, maar vanaf het water is het niet helemaal duidelijk welke politie je dan moet bellen. De regio’s zijn zogezegd geen aansluitende vlakken. Ik geef toe dat je Nederland op deze manier wel herkent, maar ik hoop toch echt dat er wanneer je 112 belt en doorgeeft waar je gekantelde scheepje zich bevindt het antwoord niet zal zijn: “Maar meneer, u zit op het IJsselmeer! Daar komt geen politie”

Gelukkig biedt de BAG uitkomst. Daar is het namelijk mogelijk om een (bijna volledig) landsdekkend politieregio bestand te maken. Met qGIS is dat ook nog relatief eenvoudig. Wel moest ik de grensgebieden even handmatig controleren omdat qGIS snijdende vlakken soms aan de verkeerde regio toekende.

Het resultaat is dit, een bestand dat op basis van BAG woonplaatsen alle politie regios definieert.

Politieregio’s op basis van de BAG

En bij deze ook nog even het bestand. Het bestand bevat het BAG woonplaatsnummer gevolgd door de politieregio en de veiligheidsregio die bij de betreffende woonplaatssleutel hoort. bag_wpl_pol_vei


opendata