CBS statistiek 2011 voor gemeente Hollands Kroon

Ik ben op dit moment een aantal statistische kaarten aan het maken. Daarvoor heb ik de CBS data gedownload vanaf de CBS website en de gemeenten gedownload vanaf PDOK.

In 2011 is de gemeente Hollands Kroon ontstaan. Deze gemeente is een fusie van Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp.

In de CBS statistiek zijn de oude gemeenten nog aanwezig. In de PDOK kaart is echter de nieuwe gemeente Hollands Kroon al aangemaakt en zijn de oude 4 verdwenen.

Om nu toch de statistieken van de gemeente te kunnen bepalen heb ik een samenvoeg query gemaakt om uit de 4 losse gemeenten de nieuwe gemeente te genereren:

insert into gem_2011_gn1 (
  gm_code, gm_naam, aant_inw, aant_man, aant_vrouw, p_00_14_jr,
  p_15_24_jr, p_25_44_jr, p_45_64_jr, p_65_eo_jr, p_ongehuwd, p_gehuwd,
  p_gescheid, p_verweduw, bev_dichth, aantal_hh, p_eenp_hh, p_hh_z_k,
  p_hh_m_k, gem_hh_gr, p_west_al, p_n_w_al, p_marokko, p_ant_aru,
  p_surinam, p_turkije, p_over_nw, opp_tot, opp_land, opp_water,
  geom)
select 'GM1911' as gm_code,'Hollands Kroon' as gm_naam,
  sum(aant_inw) as aant_inw,
  sum(aant_man) as aant_man,
  sum(aant_vrouw) as aant_vrouw,
  sum(p_00_14_jr) as p_00_14_jr,
  sum(p_15_24_jr) as p_15_24_jr,
  sum(p_25_44_jr) as p_25_44_jr,
  sum(p_45_64_jr) as p_45_64_jr,
  sum(p_65_eo_jr) as p_65_eo_jr,
  avg(p_ongehuwd) as p_ongehuwd,
  avg(p_gehuwd) as p_gehuwd,
  avg(p_gescheid) as p_gescheid,
  avg(p_verweduw) as p_verweduw,
  avg(bev_dichth) as bev_dichth,
  sum(aantal_hh) as aantal_hh,
  avg(p_eenp_hh) as p_eenp_hh,
  avg(p_hh_z_k) as p_hh_z_k,
  avg(p_hh_m_k) as p_hh_m_k,
  avg(gem_hh_gr) as gem_hh_gr,
  avg(p_west_al) as p_west_al,
  avg(p_n_w_al) as p_n_w_al,
  avg(p_marokko)::integer as p_marokko,
  avg(p_ant_aru) as p_ant_aru,
  avg(p_surinam) as p_surinam,
  avg(p_turkije) as p_turkije,
  avg(p_over_nw) as p_over_nw,
  sum(opp_tot) as opp_tot,
  sum(opp_land) as opp_land,
  sum(opp_water) as opp_water,
  st_multi(st_union(geom)) as geom
from gem_2011_gn1 where gm_code not in (
  select cbs_code
    from gemeenten_2012
  ) group by gm_code in (
'GM0366','GM0412','GM0462','GM0463'
)

Voila! Een kind kan de was doen. Let wel op. De percentages zouden eigenlijk netjes opnieuw moeten worden berekend omdat deze ietwat kunnen afwijken ten opzichte van het gemiddelde. Maar in de snelheid is dit voor mij even voldoende!


pdok, gis